Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu, funkcjonującego pod adresem URL: www.ekicks.eu.
Operatorem serwisu i Administratorem danych osobowych jest: EKICKS Krzysztof Włodarczyk z siedzibą Łódź Maćka z Bogdańca 1 92-434 NIP: 7282863996
Kontaktowy adres e-mail Operatora: support@ekicks.eu
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje Twoje dane osobowe w następujących celach:
Prowadzenie newslettera
Obsługa zgłoszeń przez formularz
Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towaru
Realizacja zleconych usług
Prezentacja oferty lub informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez przechowywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczek”).


2 Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Punkty logowania i wejścia danych osobowych są chronione w warstwie transmisyjnej (certyfikat SSL). W ten sposób wprowadzone w serwisie dane osobowe oraz dane logowania zostają zaszyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, aby mogły je odczytać wyłącznie osoby posiadające klucz Operatora. W ten sposób dane są chronione w przypadku kradzieży bazy danych z serwera.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie zapasowe.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3 Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze Operatora: Shopify - Cloudflare

  1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o wykorzystaniu Twoich danych

W określonych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
kurierzy
operatorzy płatności
operatorzy rozwiązań czatu online
Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane w celu realizacji celu serwisu
Firmy świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych odrębnymi przepisami (np. o rachunkowości). W zakresie danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata.
Masz prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie,
popraw je,
skasowanie,
ograniczenie przetwarzania,
oraz do przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonywane, jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich poza Unię Europejską.

  1. informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach Twojego połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis w niektórych przypadkach może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem poczty elektronicznej użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usługi itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza informuje w zrozumiały sposób sposób, do czego służy.


6 Logi administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7 Odpowiednie techniki marketingowe

Operator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferencje/
Operator stosuje techniki remarketingowe, które pozwalają na dopasowanie komunikatów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane od Operatora do operatorom reklam. Warunkiem technologicznym jest włączenie obsługi plików cookie.
Operator wykorzystuje piksel Facebooka. Technologia ta zapewnia, że ​​Facebook (Facebook Inc., USA) wie, że osoba zarejestrowana na nim korzysta z Serwisu. Operator nie przekazuje Facebookowi żadnych dodatkowych danych osobowych. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w stosunku do użytkowników, np. może wysłać wiadomość e-mail do użytkownika po odwiedzeniu określonej podstrony, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.


8 Informacje o plikach cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania w ramach Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
w celach określonych powyżej w punkcie „Ważne techniki marketingowe”;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter ( Twitter Inc. z siedzibą w USA).

  1. zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych
W celu zarządzania plikami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Krawędź
Internet Explorera
Chrom
Safari
Firefoxa
Opera
Urządzenia mobilne:

Android
Safari (iOS)
telefon Windows